Algemene voorwaarden yogastudio

Inschrijvingen

 • Met een proefpakket, losse beurt of beurtenkaart heb je enkel toegang tot de groepslessen.
 • Op voorhand inschrijven is verplicht.
 • Inschrijven kan zolang je aangekochte beurtenkaart geldig is.
 • Inschrijven kan tot net voor aanvang van de les indien er nog plaats is.
 • Indien de les volzet is kan je inschrijven op de wachtlijst. Je wordt automatisch ingeschreven in de les als er een plaats vrij komt. Je wordt hiervan per mail op de hoogte gebracht.
 • Uitschrijven kan tot ten laatste 8 uur voor aanvang van de les. Bij het niet respecteren van de annuleringstermijn wordt de les aangerekend.

Geldigheidstermijnen

 • Een overzicht van de geldigheidstermijnen van een proefpakket, losse beurt of beurtenkaart staat vermeld onder Tarieven Groepslessen.
 • De geldigheidstermijn van een proefpakket, losse beurt of beurtenkaart wordt niet verlengd. Hier worden geen uitzonderingen op gemaakt.
 • Een proefpakket, losse beurt en beurtenkaart zijn persoonsgebonden en niet inwisselbaar voor geld.

Openingstijden en uurrooster

 • de yogastee heeft het recht om wijzigingen in het uurrooster door te voeren.
 • de yogastee heeft het recht om lessen te annuleren bij minder dan 6 deelnemers. De ingeschreven deelnemers worden hierover per mail geïnformeerd.

Aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid

 • Het volgen van lessen, workshops en alle andere activiteiten bij en in samenwerking met de yogastee zijn steeds en geheel voor eigen risico van de deelnemer.
 • Raadpleeg in geval van twijfel over uw fysieke conditie (blessure, zwangerschap, etc.) steeds een arts voordat u de lessen aanvat.
 • In belang van zowel deelnemer, als docent, dienen instructies van de docent exact te worden opgevolgd tijdens de lessen.
 • de yogastee is nooit verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor persoonlijke ongevallen, opgelopen verwondingen of ander lichamelijk letsel en de eventueel daaruit voortvloeiende schade, noch voor diefstal of beschadiging van goederen van de deelnemer.
 • Daarnaast kan de yogastee u voor de aangerichte schade of vernielingen aansprakelijk stellen.
 • Het is zinvol om na te gaan of u verzekerd bent voor de risico’s verbonden aan sportbeoefening. Als dit niet het geval is, dient u hiervoor alsnog te zorgen.
 • Wanneer je deelneemt aan een les, workshop of alle andere activiteiten van de yogastee, ga je automatisch akkoord met onze Algemene Voorwaarden.

Algemene voorwaarden webshop

Ondernemingsgegevens

de yogastee

Tina Laenen

Dreef 22 2400 Mol

info@deyogastee.be
+32 495 94 28 25

Ondernemingsnummer : 0700.266.853

Artikel 1: Algemene bepalingen

De e-commerce website van Tina Laenen (de yogastee), een eenmanszaak met maatschappelijke zetel te Dreef 22 2400 Mol, ondernemingsnummer 0700.266.853 biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Tina Laenen (de yogastee) moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Tina Laenen (de yogastee) aanvaard zijn.


Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.

Er worden voorlopig geen goederen verstuurd. De bestelde artikelen kunnen enkel na afspraak door de klant afgehaald worden in de yoga studio : de yogastee, Dillenbossen 11, 2400 Mol of op de maatschappelijke zetel, Dreef 22, 2400 Mol. Verzendkosten zijn dus niet van toepassing.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Tina Laenen (de yogastee) niet. Tina Laenen (de yogastee) is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Tina Laenen (de yogastee) is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Tina Laenen (de yogastee). Tina Laenen (de yogastee) kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

LET OP : Van zodra je een item in het winkelmandje plaatst, wil dit niet zeggen dat dit gereserveerd is en niet door iemand anders kan gekocht worden.


Artikel 4: Online aankopen

Je bestelling is compleet en onze overeenkomst is definitief zodra we de bestelling bevestigen per e-mail en zodra we voor je betalingstransactie met krediet- of debet kaarten de goedkeuring door de uitgever van de kaart ontvangen hebben. We aanvaarden betalingen via kredietkaart of online banking. Indien de uitgever van je kaart weigert om in te stemmen met je betaling aan ons, kunnen wij niet verantwoordelijk zijn voor vertragingen bij de levering en/of niet-levering van uw bestelling. Bestellingen zonder geldige betaling op naam van de geregistreerde kaarthouder worden niet aanvaard of verwerkt.

De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen: via kredietkaart, via bankkaart.

Tina Laenen (de yogastee) is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is. 

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

Artikelen besteld via deze webwinkel worden niet geleverd. De bestelde artikelen kunnen enkel NA AFSPRAAK door de klant afgehaald worden in de yogastudio, de yogastee, Dillenbossen 11, 2400 Mol of op de maatschappelijke zetel, Dreef 22, 2400 Mol. Verzendkosten zijn dus niet van toepassing.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan Tina Laenen (de yogastee).
​Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door Tina Laenen (de yogastee) was geboden. 

Artikel 6: Retourneren

Retourneren is geen probleem.

De kosten van de retourzending zijn altijd voor de rekening van de klant.

RETOURVOORWAARDEN

 • Een bestelling retourneren kan binnen de 14 dagen na ontvangst van het item. 
 • De producten werden niet gebruikt, niet gewassen, niet gedragen en niet beschadigd.
 • De originele labels werden niet verwijderd.
 • Verzendkosten van de retour zijn op eigen kosten.

Retourneren is volledig op eigen risico. We zijn niet verantwoordelijk voor eventueel verlies, een oplossing is het gebruiken van een track & trace code.

TERUGBETALING

De retour wordt zorgvuldig nagekeken door Tina Laenen (de yogastee). Indien de retour voldoet aan de retourvoorwaarden wordt het geld binnen de 14 dagen op jouw rekening overgemaakt met aftrek van de retourkosten.

PROCES

 • Stuur ons een mailtje naar info@deyogastee.be met vermelding van de items die je wil retourneren of omruilen.
 • Je stuurt de items op naar de maatschappelijke zetel van Tina Laenen (de yogastee), Dreef 22, 2400 Mol of we maken een afspraak wanneer je de items kan terugbrengen.

Artikel 7 : Omruilen  

Ook omruilen is geen enkel probleem. Omruilen gebeurt op dezelfde manier als een retourneren.

Artikel 8: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Tina Laenen (de yogastee).

De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Tina Laenen (de yogastee) te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 9: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Tina Laenen (de yogastee).

De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Tina Laenen (de yogastee) te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 10: Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Tina Laenen (de yogastee).

Indien het herroepingsrechts van toepassing is:

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag “waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.”

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant Tina Laenen, de yogastee, Dreef 22 2400 Mol, +32 495 94 28 25, info@deyogastee.be via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De Klant kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht.

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Tina Laenen (de yogastee) heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan Tina Laenen (de yogastee), Dreef 22, 2400 Mol. De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant.

De Klant wordt verzocht de artikelen terug te sturen in hun oorspronkelijke staat en verpakking, met alle erbij geleverde accessoires, en gebruiksaanwijzingen. Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Tina Laenen (de yogastee) zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. 

Alle teruggestuurde artikelen worden aandachtig onderzocht. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het artikel slechts mag inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. Teruggestuurde artikelen mogen gepast worden, maar mogen niet gebruikt zijn. Wanneer een artikel een waardevermindering is ondergaan door het gebruik van de Klant zal dit ten laste van de Klant in rekening worden gebracht.

Als de Klant heeft verzocht om de verrichting van diensten te laten beginnen tijdens de herroepingstermijn, betaalt de Klant een bedrag dat evenredig is aan hetgeen op het moment dat hij ons ervan in kennis heeft gesteld dat hij de overeenkomst herroept reeds geleverd is, vergeleken met de volledige uitvoering van de overeenkomst.

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal Tina Laenen (de yogastee) alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat Tina Laenen (de yogastee) op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen.

Tina Laenen (de yogastee) betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Artikel 11: Klantendienst

De klantendienst van Tina Laenen (de yogastee) is bereikbaar op het telefoonnummer +32 495 94 28 25, via e-mail op info@deyogastee.be of per post op het volgende adres: Dreef 22, 2400 Mol. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

Artikel 12: Toepasselijk recht – Geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.

De rechtbanken van de woonplaats van de Consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De Consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).

Bijlage 1: Modelformulier voor herroeping

Beste Klant,dit formulier moet u alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen.

Aan Tina Laenen (de yogastee) Dreef 22 2400 Mol info@deyogastee.be:

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*):

Besteld op (*)/Ontvangen op (*):

Naam/Namen consument(en) :

Adres consument(en) :

Handtekening van consument(en) :

Datum :

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

Pin It on Pinterest